hypertension โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง ปัจจุบันนี้ชาวไทยส่วนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยทำงานรวมทั้งวัยชรา มักประสบพบเจอปัญหาความดันเลือดสูงกันจำนวนไม่ใช่น้อย เพราะว่าวิถีชีวิตที่รีบร้อนขึ้นทำให้ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยจำต้องรีบบริโภคโดยไม่มีเวลามาไตร่ตรองของกินที่รับประทานเข้าไป แล้วก็ขณะที่มีจำกัดทำให้บริหารร่างกายได้ลดน้อยลงด้วย วันนี้ เพื่อนเบาหวาน รวบรวมข้อมูลสำหรับ ผู้ป่วยความดันสูงมาฝากกันค่ะ..

ความดันเลือดสูง,ความดันโลหิตสูง, ความดันสูง

หรือที่หมอบางคนเรียกว่า ภาวการณ์ความดันเลือดสูง (อังกฤษ : Hypertension หรือ High blood pressure) คือ ภาวการณ์ที่ความดันตอนบนมีค่าตั้งแต่ 130 มม.ปรอทขึ้นไป รวมทั้ง/หรือความดันตอนล่างมีค่าตั้งแต่ 80 มม.ปรอทขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่คนป่วยจะมีความดันตอนล่างสูง (Diastolic hypertension) โดยที่ความดันตอนบนจะสูงหรือไม่ก็ได้ แม้กระนั้นบางรายอาจมีความดันตอนบนสูงเพียงอย่างเดียว แม้กระนั้นมีค่าความดันตอนล่างไม่สูงก็ได้เช่นเดียวกัน เรียกว่า “ความดันตอนบนสูงเดี่ยว” (Isolated systolic hypertension – ISHT) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอันตรายมากพอๆกับความดันตอนล่างสูงรวมทั้งคนไข้ควรจะได้รับการดูแลรักษาอย่างจริงจัง
โรคความดันเลือดสูงเป็นโรคที่มักพบมากโรคหนึ่งในคนแก่ โดยพบได้มากถึงราว 25-30% ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งสิ้น เจอได้ในเพศชายมากยิ่งกว่าหญิง และก็จะเจอได้สูงมากขึ้นในคนวัยชรา (ในบางประเทศเจอโรคความดันเลือดสูงได้มากถึง 50% ของคนที่แก่ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ส่วนในเด็กก็สามารถเจอเป็นโรคนี้ได้ด้วยเหมือนกัน แต่ว่าจะเจอได้น้อยกว่าในคนแก่มาก

 

ความดันปกติเท่าไหร่ ความดันปกติ ค่าความดันปกติ

ความดันเลือด คือ แรงกดดันของกระแสโลหิตที่กระทบต่อฝาผนังเส้นเลือดแดงซึ่งมีสาเหตุมาจากการสูบฉีดของหัวใจ(เหมือนกระแสลมที่ดันฝาผนังของยางรถยนต์เมื่อพวกเราสูบลมเข้า) ที่สามารถวัดได้โดยการใช้งานเครื่องวัดความดัน(Sphygmomanometer) วัดที่แขน รวมทั้งมีค่าที่วัดได้ 2 ค่า เป็น
1. ความดันช่วงบน หรือ ความดันซิสโตลี (Systolic blood pressure) คือ แรงกดดันเลือดในระหว่างที่หัวใจบีบตัว ซึ่งบางครั้งอาจจะสูงตามอายุ และก็ความดันตอนบนของคนผู้เดียวกันอาจมีค่าแตกต่างบ้างนิดหน่อย ตามท่าของร่างกาย ความเคลื่อนไหวของอารมณ์ และก็จำนวนของการออกกำลังาย
2. ความดันช่วงล่าง หรือ ความดันไดแอสโตลี (Diastolic blood pressure) คือ แรงกดดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว

ในตอนนี้ได้มีการระบุค่าความดันเลือดธรรมดาแล้วก็ระดับความร้ายแรงของโรคความดันเลือดสูงสำหรับคนมีอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป ดังตารางข้างล่าง

ตารางการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูงในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ตารางการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูงในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ตารางการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูงในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

ถ้าสรุปสั้นเป็นภาษาชาวบ้านคือ ความดันสูง จะมีค่าช่วงบน > 120 และช่วงล่าง >80 นะครับ แค่ช่วงใดช่วงนึง ก็ถือว่าเป็นความดันสูงแล้วครับ ส่วน ความดันต่ำ ช่วงบน < 120 และช่วงล่าง < 80

 

สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง

ความดันเลือดสูงมีอยู่ 2 ประเภท เช่น โรคความดันเลือดที่ไม่เคยทราบต้นสายปลายเหตุ Primary hypertension หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า essential hypertension และ โรคความดันเลือดที่รู้ต้นสายปลายเหตุ Secondary hypertension

 

ประเภทแรก โรคความดันเลือดที่ไม่เคยทราบต้นสายปลายเหตุ Primary hypertension หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า essential hypertension เป็นความดันเลือดสูงที่พบได้บ่อยที่สุด กลุ่มนี้ไม่เคยทราบต้นสายปลายเหตุที่แจ่มชัดชอบมีมูลเหตุหลายส่วนประกอบรวมกัน พบว่าคนป่วยจำนวนร้อยละ 95 เป็นผู้เจ็บป่วยที่อยู่ในกลุ่มนี้ แต่ว่าชอบพบว่าคนป่วยกลุ่มความดันเลือดสูงนี้มีความเกี่ยวข้องกับสาเหตุดังนี้

 • การกินอาหารเค็มซึ่งจากการเรียนรู้พบว่าการกิน ของกินเค็ม จะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความดันเลือดสูง เสนอแนะว่าคนปรกติไม่สมควรที่จะกินเกลือเกิน 3.8 กรัมต่อวัน
 • พันธุกรรม เป็นไปได้ว่ากรรมพันธุ์จะส่งผลต่อระบบฮอร์โมนทำให้มีการหลั่งสารเคมีมากมายไป Renin angiotensinเยอะทำให้ความดันเลือดสูง
 • ความไม่ปรกติของเส้นโลหิตเนื่องจากโรคอ้วน แก่ เชื้อชาติ รวมทั้งการขาดการออกกำลังกาย

ประเภทที่สอง โรคความดันเลือดที่รู้ต้นสายปลายเหตุ Secondary hypertension เป็นความดันเลือดสูงที่รู้ปัจจัย เจอได้ราวปริมาณร้อยละ 5 ของคนป่วยความดันเลือดสูงต้นเหตุที่พบได้ทั่วไปเป็น

 • โรคไต คนป่วยที่มีหลอดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบทั้งสองข้างมักจะมีความดันเลือดสูง
 • เนื้องอกที่ต่อมหมวกไตเจอได้สองประเภทเป็นประเภทที่สร้างฮอร์โมน hormone aldosterone คนป่วยกลุ่มนี้จะมีความดันเลือดสูงร่วมกับเกลือแร่โปแตสเซียมในเลือดต่ำ อีกดังเช่นว่าเนื้องอกที่สร้างฮอร์โมน catecholamines เรียกว่าโรค Pheochromocytoma ผู้เจ็บป่วยจะมีความดันเลือดสูงร่วมกับใจสั่น
 • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบ Coarctation of the aorta เจอได้น้อยมีเหตุที่เกิดจากเส้นโลหิตแดงใหญ่ตีบเล็กน้อยนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความดันเลือดสูง
 • ยาคุม
 • ยาโคเคน ยาม้า

 

เท่าที่มีการพบ จะเห็นได้ว่า โรคความดันโลหิตสูง นั้นมักเป็นโรคที่ไม่มีอาการใดๆ บ่งบอก เมื่อเกิดโรคนี้แล้วมักเป็นเรื้อรัง รุนแรงหากว่าไม่สามารถควบคุมอาการที่เกิดขึ้นได้ แพทย์บางท่านจึงได้ขนาดนามว่า โรคความดันโลหิตสูง นั้นเป็น เพรฆาตเงียบ (Silent Killer) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ อาการที่เกิดจากการเป็นโรคความดันโลหิตสูงมักเป็นอาการที่เกิดข้างเคียงจากการเป็นโรคในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ …

 • โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคหัวใจ , โรคหลอดเลือดในสมอง
 • โรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ โรคเบาหวาน , โรคอ้วน
 • โรคที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ โรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง (มีอาการปวดศีรษะและดวงตามองเห็นภาพได้ไม่ชัด)

 

อาการความดันสูง

ปวดหัว – ผู้เจ็บป่วยชอบมีลักษณะอาการปวดหัวเวลาที่ความดันขึ้นอย่างเร็วหรือเกิดภาวะ Hypertensive crisis โดยปกติความดันเลือดตัวบน Systolic จะมากกว่า 110 มม ปรอท หรือ Diastolic มากยิ่งกว่า 110 มม ปรอท ลักษณะของการปวดหัวชอบปวดมึนๆบางบุคคลปวดทั้งวัน ปวดมากเวลาถ่ายอุจาระ ถ้าหากเป็นมากจะมีลักษณะอาการอาเจียนคลื่นไส้

เลือดกำเดาไหล – ปริมาณร้อยละ 17 ของผู้เจ็บป่วยที่เลือดกำเดาไหลจะเป็นความดันเลือดสูงด้วยเหตุดังกล่าวคนที่มีเลือดกำเดาออกจะต้องวัดความดันเลือด

เวียนหัว ปวดหัว จากความดันสูง
เวียนหัว ปวดหัว จากความดันสูง

มึนหัว Dizziness – อาการมึนหัวเป็นอาการธรรมดาเจอได้ในหลายสภาวะ เป็นต้นว่าเครียด นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำงานมากไปน้ำตาลในเลือดสูง แต่ว่าก็บางครั้งก็อาจจะเจอในคนไข้โรคความดันเลือดสูง คนไข้มักจะพูดว่ารู้สึกไม่แจ่มใส สมองทื่อๆ
ตามัว ในรายที่ความดันเลือดสูงเป็นมากและก็มีการเปลี่ยนของจอประสาทตาคนป่วยก็จะมีปัญหาทางสายตา

อ่อนเพลียง่ายหายใจหอบ – อาการหอบ เหน็ดเหนื่อยง่าย เวลาออกแรง อาทิเช่น เดิน วิ่ง ปฏิบัติงาน มีต้นเหตุมากไม่น้อยเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น โลหิตจาง(ซีดเผือด) โรคอ้วน ความดันเลือดสูง โรคปอด ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคหัวใจ สภาวะหัวใจล้มเหลว(heart failure) แม้กระทั้งความรู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจ หรือ โรคแพนิค ก็ทำให้อิดโรยได้เหมือนกัน อาการเหน็ดเหนื่อยง่ายจากโรคหัวใจ แล้วก็ ภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น จะอ่อนล้า หอบ หายใจเร็ว โดยตรงเวลาออกแรง แม้กระนั้นในรายที่เป็นร้ายแรง จะอ่อนเพลียในขณะพัก บางรายจะเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งนอนราบมิได้ (นอนแล้วจะเมื่อยล้าไอ) จะต้องนอนหัวสูงหรือ นั่งหลับ คำว่าเมื่อยล้า หอบ ในความหมายของหมอคือ อัตราการหายใจมากยิ่งกว่าธรรมดา แต่ว่าในความหมายของคนป่วยบางทีอาจรวมถึง อาการอิดโรยเหนื่อย ไม่มีแรง ท้อแท้ แน่นอก

 

การป้องกันความดันสูง

 • ควบคุมน้ำหนักให้ปกติในผู้ใหญ่ (ให้ดัชนีมวลกายอยู่ที่ 18.5-23 กก./ตารางเมตร)
 • จำกัดโซเดียมในของกินให้น้อยกว่า 100 มิลลิโมลต่อวัน (น้อยกว่า 6 กรัมของโซเดียมคลอไรด์ต่อวัน หรือน้อยกว่า2.4 กรัมของโซเดียมต่อวัน)
 • ออกกำลังกายประเภทแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่นการเดินเร็วๆขั้นต่ำ 30 นาทีต่อวัน เป็นประจำทุกวันใน1 อาทิตย์
 • ลดการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 2 แก้วต่อวันในเพศชาย และไม่เกิน 1 แก้วต่อวันในหญิง (1 แก้วเทียบเท่ากับเหล้า (40%) 44 มล., เบียร์สด (5%) 355 มล. หรือเหล้าองุ่น (12%) 148 มล.)
 • กินผักรวมทั้งกินผลไม้เยอะๆๆ(ขั้นต่ำ 5 ส่วนต่อวัน)

การรักษาความดันสูง

การทานอาหารสุขภาพ
ของกินการเลือกทานอาหารเพื่อลดระดับความดันเลือดเรียก DASH Diet ซึ่งจะลดเค็มลดไขมันอิ่มตัว เพิ่มเมล็ดพืช ที่สามารถลดระดับความดันเลือดทั้งตัวบนรวมทั้งตัวล่าง ข้อดีของการเลือกกินอาหารสุขภาพอย่างต่อเนืองจะมีผลให้สุขภาพโดยรวมดียิ่งขึ้น

ลดเค็ม
เกลือร่างกายพวกเราขับเกลือออกทางฉี่แล้วก็เหงื่อ คนที่ทานอาหารเค็มนำไปสู่ความดันเลือดสูง ทำให้เกิดโรคไตการลดเค็มจะช่วยลดระดับความดันเลือด อ่านการเลือกกินอาหารไม่เค็ม

รักษาน้ำหนักให้ปรกติ
ผลไม้สำหรับคนอ้วนจะมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 คนอ้วนลงพุงจะมีรอบเอวมากยิ่งกว่า 90 รวมทั้ง80 cmในชายรวมทั้งหญิง คนอ้วน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเลือดสูง เบาหวาน การลดความอ้วนจะลดการเสี่ยงสำหรับเพื่อการเป็นโรคดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ออกกำลังลดภาวะความดันสูงและทำให้ร่างกายแข็งแรง
ออกกำลังลดภาวะความดันสูงและทำให้ร่างกายแข็งแรง

บริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
ออกแรงการบริหารร่างกายจะมีผลให้ร่างกายใช้พลังงาน ลดความดื้อต่ออินซูลิน หัวใจแข็งแรง การบริหารร่างกายจะลดการเกิดเบาหวาน ลดการเกิดโรคหัวใจ โรคความดันเลือดสูง เรียนรู้แนวทางออกกำลังที่ถูกต้อง

ลดการดื่มสุรา
เหล้าการดื่มสุรามากมายไปจะกำเนิดโรคตับ รวมทั้งความดัน รวมทั้งจะเพิ่มการเสี่ยงการเกิดโรคเส้นเลือดสมองการดื่มสุราลดลงพอเหมาะจะลดอัตราการตาย

หยุดการสูบยาสูบ
บุหรี่โรคความดันจะมีผลให้เส้นเลือดตีบ บุหรี่จะก่อให้กำเนิดโรคเส้นเลือดตีบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การลดบุหรี่จะลดการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมอง

 

ยาลดระดับความดันโลหิตสูง
ยาลดระดับความดันเลือดมีอยู่หลายกลุ่มที่ใช้ในตอนนี้ การเลือกสั่งยาลดระดับความดันเลือดโดยหมอจะต้องพิจารณาถึงการเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือด (รวมถึงการเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรวมทั้งโรคเส้นเลือดสมอง)และค่าความดันเลือดของแต่ละบุคคล เพื่อได้ข้อมูลด้านหัวใจแล้วก็เส้นเลือดโดยรวมของคนหนึ่งๆหลักฐานไม่สนับสนุนการลดการเสี่ยงการเสียชีวิตหรืออัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพด้วยการใช้ยาลดระดับความดันเลือดในคนที่มีความดันเลือดไม่สูงมากมาย (ความดันตอนหัวใจบีบน้อยกว่า 160 มม.ปรอท และก็/หรือ ความดันตอนหัวใจคลายน้อยกว่า 100 มม.ปรอท) และไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ

 

สมุนไพรลดความดันสูง

ปัจจุบันนี้ชาวไทยส่วนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยทำงานรวมทั้งวัยชรา มักประสบพบเจอปัญหาความดันเลือดสูงกันจำนวนไม่ใช่น้อย เพราะว่าวิถีชีวิตที่รีบร้อนขึ้นทำให้ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยจำต้องรีบบริโภคโดยไม่มีเวลามาไตร่ตรองของกินที่รับประทานเข้าไป แล้วก็ขณะที่มีจำกัดทำให้บริหารร่างกายได้ลดน้อยลงด้วย แม้กระนั้นวันนี้มีทางเลือกเป็นสมุนไพรไทยที่ช่วยลดระดับความดันเลือดสูงมาฝากกัน
สมุนไพรที่ว่า มีคุณลักษณะไม่แพ้ยาต่างประเทศอย่างยิ่งจริงๆนะคะ มีสมุนไพรอะไรบ้าง แล้วก็จะประยุกต์ใช้เช่นไรก็เลยจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ไปติดตามกันเลย

กระเทียม
ขั้นตอนการรับประทาน ตรอกกระเทียมสดราวครึ่งช้อนชา รับประทานพร้อมของกินวันละ 2-3 ครั้ง หรือจะใช้วิธีบดสดหลังมื้ออาหารก็ได้ แม้กระนั้นไม่สมควรรับประทานตอนท้องว่าง ด้วยเหตุว่ากระเทียมมีฤทธิ์ร้อนอาจจะเป็นผลให้แสบกระเพาะได้

ขึ้นฉ่าย
กระบวนการรับประทาน ควรที่จะทำการเลือกต้นสดที่สะอาด แข็งแรง แบบแรกเป็น เอามาตำรวมทั้งคั้นเอาน้ำมาดื่ม อีกวิธีเป็นนำต้นสด 1-2 กำมาตำอย่างละเอียด แล้วเอามาต้มกับน้ำกระทั่งเดือด แล้วต่อจากนั้นกรองเอากากออก ดื่มก่อนที่จะรับประทานอาหารทีละ 1-2 ช้อนตะ แนวทางท้ายที่สุดง่ายที่สุด เป็นรับประทานเป็นผักสดร่วมกับมื้อของกิน

กระเจี๊ยบแดงสมุนไพรลดความดัน
กระเจี๊ยบแดงสมุนไพรลดความดัน

กระเจี๊ยบแดง
ตามตำรายาไทยกล่าวว่า เว้นแต่กระเจี้ยบแดงจะช่วยลดระดับความดันเลือดสูงแล้ว ยังช่วยลดคอเลสเตอรอบ ลดไข้แล้วก็แก้อาการนิ่วได้อีกด้วย
กรรมวิธีการรับประทาน ใช้กลีบแห้งต้มน้ำ หรือชงน้ำร้อนดื่มเป็นชากระเจี้ยบ

บัวบก
ตามตำรายาไทยทั่วๆไป นิยมใช้บัวบกบำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย ขับฉี่ แก้ร้อนใน แต่ว่าในบางตำราก็ประยุกต์ใช้ลดระดับความดันเลือดสูงได้ด้วยเหมือนกัน
แนวทางการรับประทานนำต้นสด 1-2 กำมาต้มกับน้ำ ดื่มแทนชา หรือรับประทานสดร่วมกับมื้อของกิน

กาฝากมะม่วง
กาฝากมะม่วงเป็นไม้พุ่มปรสิตที่ขึ้นบนก้านไม้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักพบบนต้นมะม่วง
วิธีการใช้ ตำราเรียนยาไทยให้เอามาตากแห้ง หรือตากแล้วคั่ว แล้วต่อจากนั้นเอามาต้มน้ำต่างชา ตอนที่บางพื้นที่นำต้นกาฝากสดกิ่งและก็ใบมาต้มน้ำกิน ก็ทำเป็นเหมือนกัน

 

อาหารลดความดันสูง

1. ผัก แล้วก็ผลไม้ที่มีโพสแทสเซียมสูง เพราะว่าโพแทสเซียมจะช่วยควบคุมความดันเลือดให้อยู่ในระดับธรรมดาได้ผัก แล้วก็ผลไม้ที่มีโพแทสเซียม เป็นต้นว่า ลูกพรุน ลูกเกด เม็ดทานตะวัน อินทผาลัม ผักโขม เห็ด กล้วย ส้ม แต่ว่าหากใครที่เป็นคนป่วยโรคไตเรื้อรัง ควรจะเลี่ยงของกินที่มีโพแทสเซียมสูง
2. เมล็ดพืชต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่ว โดยบางครั้งเลือกเมล็ดพืชที่อบแห้งแบบไม่อบเกลือ (โซเดียมจะได้ไม่เยอะมาก) นอกจากการที่จะช่วยลดระดับความดันเลือดสูงแล้ว ยังมีไขมันดีที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลภายในร่างกายอีกด้วย แม้กระนั้นเราจำเป็นต้องทานในระดับพอดิบพอดีๆเพราะเหตุว่าเมล็ดพืชก็ให้พลังงานอยู่เช่นกันนะ หากกะปริมาณไม่ถูกก็ทานโดยประมาณ 1 กำต่อวัน
3. อาหารคลีน เป็นของกินที่ปรุงด้วยแนวทางที่ใช้ไขมันต่ำ แป้งไม่ขัดสี ตัวอย่างเช่นข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท แล้วก็ผ่านการปรุงรสน้อยๆแม้กินอาหารคลีนเสมอๆ จะช่วยลดจำนวนโซเดียมภายในร่างกาย แล้วก็ช่วยลดระดับความดันเลือดได้ในระยะยาว

นอกเหนือจากของกินที่ควรจะทานแล้ว ยังมีของกินที่ควรจะหลบหลีก เพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้ระดับของความดันเลือดสูงไปกว่าเดิมด้วยนะคะ
1. แอลกอฮอล์
2. กาแฟ ชา และก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
3. ของกินที่มีไขมันสูง เป็นต้นว่า เนื้อสัตว์ทอด แกงน้ำกะทิ ผัดพริกแกง

 

ผลไม้สำหรับผู้ป่วยความดันสูง

1. กีวี (ผลไม้ลดระดับความดัน) เชื่อมั้ยค่ะ ว่ากีวีคือผลไม้ที่ช่วยลดระดับความดันได้ เพราอะไรน่ะหรอ ก็เนื่องจากกีวีอุดมไปด้วยวิตามินซีที่มากกว่าส้มยังไงล่ะ ซึ่งวิตามินซีนี่เองที่จะดำเนินงานร่วมกับโพแทสเซียมและก็ธาตุ ช่วยทำให้ปรับสมดุลความดันเลือดให้เข้าที่เข้าทาง
ข้อแนะนำ กีวีที่มีขายในซูเปอร์มาเก็ตในประเทศไทยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีราคาแพง ถ้าเกิดคนไหนหาซื้อไม่ไหวก็สามารถใช้ผลไม้เครือญาติเบอร์ปรี่แทนได้เหมือนกัน เนื่องจากว่าเชื้อสายเบอร์ปรี่บางประเภทก็ปลูกได้ไม่ยากในไทยราคาถูกเหมือนอย่างที่คิด

2. ลูกพีช (ผลไม้ลดระดับความดัน) เนื่องจากว่าความหวานตามธรรมชาติของพีชที่จะเกิดผลดีต่อระดับความดัน แถมยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมปริมาณร้อยละ 8 ซึ่งพวกเราสามารถกินแบบสดหรือคั้นเป็นน้ำ นำไปปั่นเป็นสมูธตี้ก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องน้ำตาล ทางที่ดีหลีกเลี่ยงน้ำตาลไปเลย ไม่ใช่ให้ลดนะคะแต่ว่าหมายความว่าให้เลิกรับประทาน (ถ้าหากต้องการรู้จะโทษเป็นร้อยๆข้อจากน้ำตาลสามารถอ่านได้ในบทความโทษจากน้ำตาลแรง)
ข้อเสนอ ลูกพีชหรือลูกท้อมีแบบอบแห้งเช่นเดียวกัน แต่ว่าพวกเราไม่ชี้แนะให้ซื้อมากินเล่นเพราะว่ามันฉาบน้ำตาลจะได้โทษมากยิ่งกว่าผลดีน่ะสิ เชื่อเถอะว่าถ้าเกิดคุณอ่านโทษของน้ำตาลแล้วคุณจะสยดสยอง ทำให้ไม่กล้ารับประทานอะไรตามใจปากอีกเลย

3. กล้วย (ผลไม้ลดระดับความดัน) รีบเอากระดาษกับปากกามาเขียนไว้เลยจ้ะ จำจนขึ้นใจนะคะว่ากล้วยคือผลไม้ที่อุดมไปด้วยธาตุโพแทสเซียม มีสูงถึงปริมาณร้อยละ 12 รวมทั้งมีคุณลักษณะช่วยกระตุ้นให้ผลิตสารเซโรโทนิน เมื่อรับประทานกล้วยเข้าไปพวกเราจะรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสทันตา ทั้งคือผลไม้ลดระดับความดันได้ด้วย แถมกล้วยยังปลูกง๊ายงาย เดินออกไปไม่เกิน 100 เมตรอย่างไรก็จะต้องพบขาย ถ้าหากใครกันแน่มีพื้นที่หน่อยก็ปลูกไว้บริเวณบ้านเลยแรงผลดีเต็มเปี่ยม หาง่าย แถมราคาไม่แพงอย่างงี้จะเสียเงินเสียทองพรั่งพร้อมเพราะอะไร จริงมั้ย
ข้อแนะนำ แม้รู้สึกง่วงซึม ร่างกายไม่สดชื่น เสนอแนะให้รับประทานกล้วยหอมสักลูก เพียงนี้คุณก็จะจิตใจเบิกบานทันตา

4. อะโวคาโด้ (ผลไม้ลดระดับความดัน) ผลไม้จำพวกนี้คือผลไม้ที่มีกรดไขมันประเภทดี ช่วยลดไขมันต่ำทราม ในกระแสโลหิต โดยยิ่งไปกว่านั้นคอเลสเตอรอลแล้วก็สามกลีเซอร์ไรด์ ยิ่งกว่านั้นยังอุดมไปด้วยแร่โพแทสเซียมถึงปริมาณร้อยละ10 จุดนี้แหละที่จะช่วยให้ระดับความดันเลือดของคุณกลับมามีสมดุลที่ดี
ข้อเสนอแนะ รายการอาหารที่ช่วยดีท็อกซ์เส้นเลือดให้สะอาดเป็น สลัดอะโวคาโดน้ำมันงาแบบประเทศญี่ปุ่น ทานง่ายแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงเวอร์

 

 

เครื่องวัดความดัน

 

แหล่งที่มาข้อมูล

medthai.com

Siamhealth.net

th.wikipedia.org

เรื่อง “5 สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง” ข้อมูลจากคอลัมน์เกร็ดสุขภาพ นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 170

ข้อมูล :whatdidsheeat.in.th,pharmacy.mahidol.ac.th

Sukkaphap-d.com