แพทย์เบาหวานหนุนเก็บภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูง

แพทย์เบาหวานหนุนเก็บภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูง

แพทย์เบาหวานหนุนเก็บภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูง
แพทย์เบาหวานหนุนเก็บภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูง

 หมอเบาหวานขานรับเก็บภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูง ชี้เป็นมาตรการช่วยให้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ ชี้คนไทยติดหวาน ส่งผลให้เกิดโรครุมเร้า….

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า การที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพนั้น

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าวต่อไปว่า ผลการศึกษาพิสูจน์ชัดแล้วว่าการบริโภคน้ำตาลเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลาย ทั้งโรคอ้วน, โรคหัวใจหลอดเลือด

“คนเราไม่จำเป็นต้องบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงในชีวิตประจำวันก็ได้ เพราะในอาหารที่รับประทานในมื้อปกติ มีน้ำตาลพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้ว เช่น จากข้าว หรือก๋วยเตี๋ยว หรือกรณีนมจืดธรรมชาติ100%

นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายประเทศที่จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล โดยใช้ปริมาณน้ำตาลเป็นเกณฑ์การจัดเก็บ เช่น ฟินแลนด์ เม็กซิโก และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการขึ้นภาษีนี้

ที่มา : PostToday

ใส่ความเห็น