เยลโล่ สต๊อป เบรกรถหยุดฝ่า โปรเจ็กต์สุดปัง "นิสิตม.มหาสารคาม"

เดินรณรงค์ “น้องกล้วยหอมสัญจร” เพื่อประชาสัมพันธ์โและให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรที่ถูกต้อง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมด้านการจราจร รอบรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับหลายปีจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนหลายสาเหตุ เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถย้อนศร แซงรถในที่คับขัน แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักมองข้าม คือ การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร (ไฟเหลือง) ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน

จากปัญหาดังกล่าว ทีม Legendary Kill นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงริเริ่มโครงการรณรงค์ “Yellow Stop (เยลโล่ สต๊อป) เบรกรถหยุดฝ่า” ภายใต้โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ เทศบาลตำบลขามเรียง และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อกวดขันวินัยจราจรตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายให้นิสิตในมหาวิทยาลัยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดการขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร (ไฟเหลือง) โดยใช้เครื่องมือคือเส้น “สโลว์ ไดรฟ์” (Slow Drive) เส้นชะลอความเร็ว ประกอบด้วยเส้น 3 สี คือ สีเหลือง สีส้ม และสีแดง โดยเส้นสีเหลืองหมายถึงการชะลอความเร็ว สีส้มคือเตรียมหยุด และหยุดรถในเส้นสีแดง

สรัลชนา พุทธวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ “Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า” กล่าวว่า การฝ่าสัญญาณไฟจราจรเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความประมาทและความเคยชิน ทางทีมเราจึงนำประเด็นนี้ขึ้นมาแก้ไขปัญหาการขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร โดยนำเครื่องมือที่เรียกว่า “เส้นชะลอความเร็ว” มาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและให้ปฏิบัติตามสัญญาณไฟบริเวณสี่แยกไฟแดง

“เส้นชะลอความเร็ว เป็นเพียงเครื่องช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความประมาทและให้ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรเท่านั้น หากเพียงแต่จะให้ลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืนจำเป็นที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนรวมไปถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนช่วยกันสร้างจิตสำนึกไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างสังคมแห่งการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรา” สรัลชนากล่าว

 


เส้น 3 สี คือ สีเหลือง สีส้ม และสีแดง
ร่วมกันดำเนินการ ตี 3 สี ได้แก่ สีเหลือง สีส้ม และสีแดง
ทำการวัดพื้นที่เพื่อตีเส้นชะลอความเร็วบนท้องถนนในมหาวิทยาลัย

 

โครงการรณรงค์ “Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า” นอกจากจะทำเส้นสไลว์ ไดรฟ์ แล้วยังมีการเดินรณรงค์กิจกรรม “น้องกล้วยหอมสัญจร” ประชาสัมพันธ์โครงการ แจกสติ๊กเกอร์น้องกล้วยหอมและให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรที่ถูกต้อง โดยได้รับความสนใจจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นจำนวนมาก

สุดาลักขณ์ ภัทรโกศล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางที่มีเส้นสโลว์ ไดรฟ์ กล่าวว่า ครั้งแรกเมื่อเห็นเส้นสีต่างๆ เกิดความสงสัยว่าคือเส้นอะไรและตนได้หยุดชะลอรถลงโดยอัตโนมัติเพราะรู้สึกว่าต้องระวัง จนได้ทราบว่ามันคือเส้นชะลอความเร็วเมื่อเจอสัญญาณไฟเหลือง จากเพจที่แชร์ลงในกลุ่มมหาวิทยาลัย คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันทำให้หยุดชะลอจริงๆ เหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าต้องระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้น

พลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมคนขับรถดี

 

สรัลชนา พุทธวงศ์
สมาชิกทีม Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th