มธ.โชว์“เครื่องตรวจวัดความหวานเรียลไทม์”

komchadluek.net

มธ.โชว์“เครื่องตรวจวัดความหวานเรียลไทม์”

เครื่องตรวจวัดความหวานเรียลไทม์

          ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)  เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องการบริโภคความหวานมากเกินไปเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของคนไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์สูงมาก คือ มากกว่า20ช้อนชาต่อวัน (80กรัม) เกินจากปริมาณน้ำตาลที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประชาชนบริโภคต่อวันถึง3เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลงานรื่นเริง มีอัตราการบริโภคของหวาน ผ่านอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช็อคโกแลต1แท่งขนาด35กรัม มีค่าเฉลี่ยน้ำตาลสูงถึง5ช้อนชา (20กรัม)ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่นๆ มากมาย

           โดยจากสถิติ ปี2556 – 2558พบผู้ป่วยชาวไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรหนึ่งแสนคน เป็นจำนวนสูงถึงร้อยละ 14.93 17.53 และ 17.83 ตามลำดับ นักวิทยาศาสตร์2มหาวิทยาลัย คือ มธ.และมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงร่วมมือกันพัฒนา เครื่องตรวจวัดความหวานแบบพกพา โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องมือดังกล่าวจากต่างประเทศ และสามารถขยายผลสู่ประชาชนในระดับชุมชน ชาวบ้านและผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงนวัตกรรมดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง

          ดร.ปกรณ์ กล่าวเสริมว่า กลไกการทำงานของเครื่องตรวจวัดความหวานแบบพกพา เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง3อุปกรณ์ คือ ชุดปริซึม (Prism) สมาร์ทโฟน (Smartphone) และคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มขั้นตอนการทำงานได้ เพียงนำชุดอุปกรณ์ปริซึมที่รวมเลนส์อยู่ในชิ้นเดียวกัน ประกอบเข้าที่บริเวณหน้าจอของโทรศัพท์มือ พร้อมเปิดแอปพลิเคชันพิเศษที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้แสงจากหน้าจอเป็นแหล่งกำเนิดแสงและจับภาพจากปริซึมดังกล่าว

          จากนั้นหยดสารละลายที่ต้องการทดสอบลงบนปริซึม โดยกล้องบนสมาร์ทโฟนจะบันทึกภาพแสงสะท้อนที่ได้ เพื่อส่งไปประมวลและแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ในทันที โดยผลงานดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถคำนวณและแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์ได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานมากขึ้น

เครื่องตรวจวัดความหวานเรียลไทม์

          ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัดความหวานแบบพกพา เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเครื่องดังกล่าวสามารถบอกระดับความเข้มข้นของน้ำตาล ความเข้มข้นของเกลือ และความเข้มข้นของแอลกอฮอลล์ได้ โดยสามารถแสดงผลเป็นตัวเลขและกราฟบอกระดับความเข้มข้นของสาร และบอกค่าความหวานระหว่าง0–20บริกซ์ได้ เป็นประโยชน์อย่างมากกับอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆโดยผลงานดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตร และทำการพัฒนารูปแบบให้สวยงาม และใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อสามารถประยุกต์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น