สธ.ตั้งศูนย์โรคจอประสาทตา 4 ภาค ช่วยคนไข้ “เบาหวาน-เด็กคลอดก่อนกำหนด-สูงวัย”

สธ.ตั้งศูนย์โรคจอประสาทตา 4 ภาค ช่วยคนไข้ “เบาหวาน-เด็กคลอดก่อนกำหนด-สูงวัย”
A1 A2

updated: 18 เม.ย 2559 เวลา 16:54:48 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ รับมอบเครื่องมือแพทย์จากบริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด ประกอบด้วย กล้องผ่าตัดตา เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง และเลนส์แก้วตาเทียม มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท เพื่อมอบให้เขตสุขภาพทั่วประเทศ นำไปสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยตาต้อกระจกของประเทศไทย

นพ.โสภณ เปิดเผยว่า สธ.อยู่ระหว่างปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการจัดบริการสุขภาพ ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้รับบริการทีมีคุณภาพ ทัดเทียมกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ต้องเดินทางออกนอกเขตสุขภาพ ทั้งนี้ กรมการแพทย์ สธ.ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาระบบบริการสาขาจักษุ ตั้งเป้าพัฒนาให้ 12 เขตสุขภาพ มีศูนย์เชี่ยวชาญด้านจักษุ เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคทางตา โดยเริ่มต้นพัฒนาให้มีศูนย์โรคจอประสาทตา เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคทางจอประสาทตา ที่พบได้ประมาณกว่าร้อยละ 10 ของประชากร และพบมากใน 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา ซึ่งขณะนี้คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 5 ล้านคน และหากป่วยนานเกิน 20 ปี มีโอกาสมีภาวะเบาหวานขึ้นตาถึงร้อยละ 20 2.เด็กคลอดก่อนกำหนดที่มีปีละประมาณ 8 หมื่นคน และ 3.ผู้สูงอายุที่จอประสาทตาเสื่อมตามวัย ซึ่งจะเป็นกลุ่มใหญ่เมื่อเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาระบบบริการรองรับ แม้จำนวนผู้ป่วยไม่มากนักแต่ความรุนแรงของโรคสูงเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าไม่ ได้รับการรักษาจะประสบปัญหาตาบอด

“ในระยะแรกจะนำร่องตั้งศูนย์โรคจอ ประสาทตาในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั้ง 4 ภาค และจะพัฒนาให้มีครบทั้ง 12 เขตสุขภาพต่อไป เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับการรักษาโรคทางตาที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเริ่มต้นที่โรคจากจอประสาทตา ตาต้อกระจก และในอนาคตจะปรับเป็นศูนย์รักษาโรคทางตาที่สามารถรักษาโรคยาก ๆ เช่น ต้อหิน และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ฯลฯ ได้ ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก” นพ.โสภณ กล่าว


ที่มา : มติชนออนไลน์

ใส่ความเห็น