ว้าว! ชมแฟชั่นเปิดตัว "ทูตกิจกรรมฯ" รั้วแม่โดม ก่อนบอลประเพณีจุฬาฯ- มธ. 3 ก.พ.

ไม่ถึงอีก 1 เดือนดี สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ที่สนามศุภชลาศัย

และไฮไลท์หนึ่งนอกจากการล้อการเมือง และการแข่งขันฟุตบอล คงไม่พ้นเหล่าเชียร์ลีดเดอร์ และเหล่าคฑากร – ดรัมเมเยอร์จากทั้ง 2 สถาบัน ซึ่งครั้งนี้ มติชนออนไลน์ ขอเปิดตัวด้วยเหล่าทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 72 และเชียร์ลีดเดอร์ จากฝั่งรั้วเหลืองแดง ที่ปีนี้ยังได้เหล่านักศึกษา หน้าตาดีมีความสามารถจากชั้นปีต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมาทำหน้าที่ต่างๆ ที่ปีนี้ยังได้ อี้ วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์ นางสาวไทยปี 2547 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4 มาร่วมเป็นดรัมเมเยอร์อีกด้วย

ส่วนใครจะเป็นใคร ตามไปชมกันได้

ประเภท ดรัมเมเยอร์

วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์ (อี้) วิทยาลัยนวัตกรรม ชั้นปีที่ 4 นางสาวไทย 2557

ภัครดา อิ่มสุขศรี (เจน) วิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 3

ณศมน นิยมเดชา (แบม) คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ทัศพร พัฒนภาศัย (ฟัง) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

กานดา เครือสุวรรณศิริ (เอิน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

ประเภทผู้อัญเชิญฯ ฝ่ายหญิง

กชมณฑ์ ทัพพะรังสี (พราว) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2

รัญชิดา สิทธิสาร (เฟิร์น) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3


พรรณธิดา ไพรเรืองกิจ (บีม) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2

กุลจิรา ตันเจริญรัตน์ (มายด์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4

อรวิภา อัศวนิก (อร) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2

ประเภทผู้อัญเชิญฯ ฝ่ายชาย

กฤษฏิ์ สุวรรณสิชณน์ (เจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ธรรมกฤตร สินธพประเสริฐ (นิว) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ชั้นปีที่ 4

บุญนิมิต สามัตถิยดีกุล (วิน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ธนพล สุจริตวรกุล (บอม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที่ 4

ตะวัน ธราดลรัตนากร (เพชร) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 2

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th