รอกกะลามหาสนุก กาฬสินธุ์ พิชิตโรคเบาหวาน

รอกกะลามหาสนุก กาฬสินธุ์ พิชิตโรคเบาหวาน

 Credit: ThaiRATH

ผู้สูงอายุที่อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังสนุกกับการใช้รอกกะลา พิชิตโรคเบาหวาน และกล้ามเนื้อยึดติดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนนาจาน นำวัสดุเหลือใช้กะลามะพร้าว ดัดแปลงเป็นรอกกะลามหาสนุก ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายแค่ นำกะลามะพร้าวไปร้อยเชือกเข้าไป 2 เส้น แล้วดึงไปดึงมา และ อ้าแขน หุบแขน เป็นนวัตรกรรม ที่ออกกำลังกายในผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ แก้ปัญหากล้ามเนื้อยึดติดในผู้สูงวัย เล่นประจำต่อเนื่องลดเบาหวานได้ และเป็นอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการดีขึ้นนาย เจนณรงค์ ละอองศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บอกว่า รอกกะลาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน เพราะผู้สูงอายุส่วนมากมีปัญหากล้ามเนื้อไหล่ยึดติด เนื่องจากอายุมากขึ้น ออกกำลังกายไม่ได้  หลังทดลอง 2 ปี ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ และเป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุ นอกจากสุขภาพกายดีแล้ว สุขภาพจิตยังดีอีกด้วย

บางคนเล่นประจำต่อเนื่อง ทำให้เบาหวานลดลง และสามารถควบคุมเบาหวานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้มีการนำไปใช้กับผู้ป่วย ที่เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก แขนขวาอ่อนแรง  เมื่อเล่นต่อเนื่อง เริ่มมีกำลังกล้ามเนื้อดีขึ้น นับว่าเป็นผลดีกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วย

ใส่ความเห็น