รพ.วชิรพยาบาล แจงดูแลคนไข้ตามมาตรฐาน ไม่เลือกปฎิบัติ-ทำความเข้าใจคนโพสต์แล้ว

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) วชิรพยาบาล ได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีมีผู้ โพสต์คลิปผ่านทางเฟชบุ๊คตำหนิการปฎิบัติงานของบุคลากร รพ.วชิรพยาบาล กล่าวหาว่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้ปฎิบัติต่อผู้ป่วยซึ่งถูกนำส่งโดยรถพยาบาลของอาสาสมัครของมูลนิธิแห่งหนึ่งอย่างไม่เหมาะสม ไม่มีจรรยาบรรณ และมีผู้ชมเข้าไปคอมเม้นท์ตำหนิ รพ.วชิรพยาบาล จำนวนมากนั้น หลังจากจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง 1.รพ.วชิรพยาบาล มีนโยบายชัดเจนในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรายโดยไม่เลือกปฎิบัติ และไม่คำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่าย 2.การระบุตัวผู้ป่วยให้ถูกต้อง เป็นนโยบายและมาตรฐานในการปฎิบัติงานที่ผู้บริหารได้กำชับให้บุคลากรต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเอง อีกทั้งโรงพยาบาลมีประสบการณ์กรณีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งสวมชื่อผู้อื่นเข้าทำการรักษา และตรวจสอบพบภายหลัง ทำให้เกิดปัญหาและความเสียหายอย่างรุนแรงตามมาจำนวนมาก

3.กรณีนี้เมื่อไม่ปรากฎหลักฐานที่เชื่อถือได้ จึงต้องใช้ชื่อว่าชายไทยไม่ทราบชื่อไปก่อน แต่เจ้าหน้าที่ทั้งแพทย์ พยาบาล ได้ให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน ไม่ได้มีความล่าช้าในการดูแลรักษาพยาบาลหรือทำให้การดูแลรักษาต่ำกว่ามาตรฐานแต่อย่างใด 4.ด้านค่ารักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และได้แจ้งว่า หากผู้ป่วยหรือญาติไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ ทางโรงพยาบาลมีงานบริการสังคม (สังคมสงเคราะห์) ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ และ 5.ในวันเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เชิญผู้โพสต์คลิปดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยและทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฃฃ

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th