ยาสีฟันเปลือกมังคุด

 Techno – ยาสีฟันเปลือกมังคุด

25 พ.ค. 2558

ยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเปลือกมังคุด ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมเสิร์ฟให้กับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ สูงอายุ ชูประสิทธิภาพต้านแบคทีเรียลดการอักเสบ เป็น 1 ใน 23 ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ลดการนำเข้ารวมถึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในตลาดยาสีฟันมูลค่าหลายพันล้านบาท เซกเมนต์ยาสีฟันสมุนไพรมีสัดส่วน 30% ยาสีฟันเชิงรักษา 20% ซึ่งกลุ่มหลังนี้มีการเติบโตสูงกว่า 30% โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัญหาในช่องปาก กลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพปากและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเสี่ยงสูงต่อภาวะปริ ทันต์อักเสบ

ตัวเลือกใหม่ดีและถูกกว่า
ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ทพญ.ดวงฤดี โชติมงคล พัฒนาสูตรยาสีฟันสำหรับผู้ป่วยเบาหวานทดแทนสินค้านำเข้าที่มีราคาแพง หรือขนาด 120 กรัม 1,000 บาท
จากความความเชี่ยวชาญในเรื่องสารสกัดจากสมุนไพร ดร.พิชญอรเลือกใช้ “มังคุด” เป็นวัตถุดิบหลักถึง 70% ส่วนที่เหลือมาจากพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพต้านแบคทีเรียและการอักเสบ 12 ชนิด อาทิ พลู บัวบก ว่านหางจระเข้ มะขามป้อม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือสารสกัดจากพืชสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย
“เราต้องการสร้างนวัตกรรมในตลาดยาสีฟัน โดยผสมผสานคุณสมบัติของสมุนไพรกับการรักษาด้วยการพัฒนาสูตรให้มีฤทธิ์ทาง ชีวภาพ ได้แก่ การต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านออกซิเดชัน ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอนามัยในช่องปากดีขึ้น ขณะเดียวกันคนทั่วไปก็สามารถใช้ได้ด้วย”
หลังจากการพัฒนาสูตรแล้วเสร็จได้นำไปให้ผู้ป่วยเบาหวานทดลองใช้ ปรากฏว่า มีกลิ่นปากลดลง สุขภาพช่องปากดีขึ้น การอักเสบของเหงือกลดลง โดยให้ผลดีทั้งการทดสอบทางคลินิกและความพึงพอใจของกลุ่มทดลองคือผู้ป่วยเบา หวานและผู้บริโภคทั่วไปมีสัดส่วนสูงถึง 80% ในแง่ของความพึงพอใจ
จากผลงานวิจัยนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าสูตรยาสีฟันที่ใช้สารสกัดจากมังคุดมาเป็นส่วนผสมหลักนี้ จะสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอนาคต ด้วยการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ น้ำยาบ้วนปาก ลูกอม เครื่องสำอาง ล่าสุดได้ทดลองผลิตระดับโรงงานต้นแบบชุดแรก 5,000 หลอด
“สำหรับแนวทางการทำตลาดผลิตภัณฑ์นี้จะเจาะกลุ่มลูกค้าหลักคือ ผู้ป่วยเบาหวาน เพราะยังไม่มียาสีฟันไทยตัวไหนที่พัฒนาสูตรมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคในช่องปาก ให้กับคนในกลุ่มนี้โดยตรง เรียกได้ว่า เป็นยาสีฟันยี่ห้อแรกที่บุกเบิกตลาดในเซกเมนต์นี้ แม้ว่าจะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มแต่ก็มีศักยภาพสูง ที่สำคัญยังเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจคุณภาพและ มาตรฐาน”
กว่าจะเป็นยาสีฟันจากเปลือกมังคุดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2557 ด้านพาณิชย์ นักวิจัยได้ผ่านกระบวนการคิดค้นและลองผิดลองถูก 2 ปี กระทั่งได้สูตรเฉพาะในการนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดและสมุนไพรมาผนวกกัน โดยได้งบสนับสนุน 80% จาก สกว. ที่เหลืออีก 20% มาจากภาคเอกชนที่ร่วมวิจัยคือ บริษัท คุณค่าป่าไทย จำกัด

ผลงานเด่นกระทบวงกว้าง
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า ในปี 2557 มีผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นทั้งสิ้น 23 ผลงาน จำแนกตามแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ของ สกว.รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ แต่ละด้านมีความน่าสนใจและเห็นมูลค่าส่วนต่างที่เกิดผลกระทบทั้งด้านตัวเงิน ความรู้ใหม่ในระดับนานาชาติ และด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นคุณูปการ
อาทิ โครงการรับจำนำข้าวที่ช่วยให้สังคมได้รับรู้และตื่นตัวในเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนมี ความสุข ให้เครื่องมือผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ โครงการแผ่นเกราะป้องกันกระสุน ความรู้ของคนไทยและทหารไทยที่สามารถลดการนำเข้าได้จากต่างประเทศประหยัดงบ ประมาณได้ไม่น้อยต่อปี มังกรหลากสีในอุษาคเนย์ การนำน้ำยางข้นมาเป็นวัสดุปูสระน้ำ งานวิจัยด้านการแพทย์เรื่องโรคเอดส์ จากห้องปฏิบัติการสู่คลินิกที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น และน่าจะขยายผลออกไปในวงกว้างระดับอาเซียน

– See more at: http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/633492#sthash.CIl8d12T.dpuf

ที่มา: http://eureka.bangkokbiznews.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยาสีฟันสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะ โดย ดร.ดี (ยาสีฟันเบาหวาน)

ใส่ความเห็น