"นิปปอนมารู" เส้นทางการเดินเรือแห่งมิตรภาพ

“นิปปอนมารู” เรือเดินทะเลลำยักษ์สัญญาติญี่ปุ่น สีขาว น้ำเงิน กางใบเรือนำพาคณะเยาวชน ตัวแทนความหวังของแต่ละประเทศในอาเซียน ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านน่านน้ำและจอดเทียบท่าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศตามเส้นทางการเดินเรือ ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิ้นสุดการเดินทางที่ประเทศญี่ปุ่น ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม-13 ธันวาคม เป็นระยะเวลาทั้งหมด 52 วัน

โดยเทียบท่าเรือประเทศไทยในวันที่ 16-20 พฤศจิกายน โดยมี นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวลิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2560 ณ ท่าเรือกรุงเทพ (ท่า โอ บี)

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 44 แล้ว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของประเทศญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนโดยมีเยาวชนจาก 10 ประเทศอาเซียน ประเทศละ 28 คน และ 1 หัวหน้าคณะเยาวชน รวมทั้งเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 40 คน รวมทั้งหมด 330 คน เข้าร่วมเดินทางไปกับเรือนิปปอนในครั้งนี้

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเผยว่า โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนในอาเซียน ซึ่งกิจกรรมบนเรือตลอดโครงการ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนทัศนคติในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สังคม เศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม และการศึกษา เป็นการฝึกฝนเยาวชนในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการเข้าพักกับครอบครัวเจ้าภาพเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการปรับตัวร่วมกับผู้อื่นในด้านสังคม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ นำไปสร้างประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

 

ด้านนางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ อายุ 41 ปี ที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนในปี 2005 และในครั้งนี้กลับมาทำหน้าที่เป็น “หัวหน้าคณะเยาวชน” ของประเทศไทย เผยว่า อยากให้เยาวชนไทยสมัครกันเข้ามาเยอะๆ เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ นอกจากจะได้ล่องเรือไปกับเพื่อนบนเรือแล้ว ยังได้ไปใช้ชีวิตแบบโฮมสเตย์กับชาวพื้นเมืองของแต่ละประเทศ เยี่ยมชมวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนแลกเปลี่ยนทัศนคติในหัวข้อต่างๆ อย่างสนุกสนาน

โดยบรรยากาศภายในเรือนิปปอนมีความสวยงาม เป็นระเบียบ และแบ่งโซนให้เยาวชนได้ทำกิจกรรม อาทิ บอร์ดประจำประเทศต่างๆ ที่เยาวชนแต่ละประเทศร่วมกันทำขึ้น มีช่องให้ส่งของขวัญหรือจดหมายให้กันได้

ในขณะที่ นางสาวอคริมา ทองแก้ว อายุ 24 ปี เยาวชนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ เผยว่า การได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวพื้นเมืองในประเทศต่างๆ ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศนั้นๆ อย่างจริงจัง อย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่น ครอบครัวเจ้าภาพให้การดูแลดีมาก แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ประทับใจมาก ทำให้ในพิธีอำลามีอาการน้ำตาคลอทั้งสองฝ่าย เป็นประสบการณ์ที่จะไม่ลืมเลย

นอกจากนี้ นายจีราวัฒน์ โหงดมณี อายุ 23 ปี ยังเล่าให้ฟังอีกว่า อีกหนึ่งจุดประสงค์สำคัญที่เข้าร่วมโครงการคือการได้เผยแพร่วัฒนธรรมของไทยให้ประเทศอื่นๆ ได้รู้จัก ซึ่งเราไม่ได้ไปเรียนรู้อย่างเดียว แต่เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน พยายามจะนำเสนอวัฒนธรรมของไทยไปพร้อมๆ กับเรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนๆ ต่างชาติ

“วัฒนธรรมไทยที่ใช้ในการนำเสนอคือ การนวดแผนไทย ซึ่งพอไปสอนการนวดแผนไทยให้กับโฮสต์ ปรากฏว่าเขาชอบมาก และเพื่อนบนเรือก็ชอบมากเหมือนกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยแต่ละประเทศก็มีอัตลักษณ์ของตนเอง”

 

นางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ
อมรรัตน์-อคริมา-จีราวัฒน์ (จากคนที่ 2 ซ้ายไปขวา)

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th