นักวิจัยสกว.คว้า3เหรียญทองสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่มาเลเซีย | เดลินิวส์

ยาสีฟันเบาหวาน ยาสีฟัน ดร.ดี
นักวิจัยสกว.คว้า3เหรียญทองสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่มาเลเซีย | เดลินิวส์

„นักวิจัยสกว.คว้า3เหรียญทองสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่มาเลเซีย นักวิจัยสกว.คว้า 3 เหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่มาเลเซียจากผลงานเครื่องวัด เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบอัตโนมัติ ไม้ยางพารามีกลิ่นหอมและยาสีฟันสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:30 น. วันนี้(23พค.2558) รายงานข่าวจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 21-23 พค. 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สกว. รวม 20 ผลงาน เข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ITEX’15 (International Invention & Innovation Exhibition) ที่ กัวลาลัมเปอร์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยจากประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองมาได้ถึง 12 ผลงาน เหรียญเงิน 5 ผลงาน และเหรียญทองแดง 3 ผลงาน ทั้งนี้ในส่วนของ สกว. ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด 3 ผลงาน และคว้ารางวัลเหรียญทองมาครองได้ทั้งหมด ประกอบด้วย ผลงานการพัฒนาไม้ยางพาราที่มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยสำหรับป้องกันเชื้อ ราทดแทนการใช้สารเคมี ของ ผศ. ดร. นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงาน เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบอัตโนมัติ โดย รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผลงานยาสีฟันสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดย ผศ. ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับผลงานเครื่องมือวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดนั้น เป็นการพัฒนาเครื่องมือวัดปริมาณเนื้อยางแห้งที่สามารถแสดงผล % DRC (Dry Rubber Content) เป็นตัวเลขได้ทันที มีความรวดเร็วในการประมวลผล และใช้งานง่าย ลดขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ เพื่อใช้ทดแทนวิธีการเดิม และทำให้กระบวนการซื้อขายน้ำยางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ขณะที่ผลงานการพัฒนาไม้ยางพาราที่มีกลิ่นหอมฯ เป็นการใช้เทคโนโลยีควบคุมการระเหยของกลิ่นน้ำมันหอมระเหย ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันเชื้อรา แล้ว ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไม้หอมส่งกลิ่นหอมยาวนานสำหรับนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ส่วนผลงานยาสีฟันสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเหงือกอักเสบนั้น เป็นนวัตกรรมที่ใช้พืชสมุนไพรไทยมาพัฒนาจนได้สูตรที่เหมาะสม มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ออกซิเดชัน และแบคทีเรีย สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก ได้รับการจดทะเบียนจาก อย. และมีจำหน่ายในโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/323190
 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยาสีฟันสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะ โดย ดร.ดี (ยาสีฟันเบาหวาน)

ใส่ความเห็น