ชวนบริจาค ‘ไมล์ปันสุข’ แบ่งส่วนเกินเติมเต็มส่วนที่ขาด

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส แถลงข่าวโครงการ “ไมล์ปันสุข” เมื่อเช้าวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา ชวนร่วมบริจาคไมล์สะสมแปลงเป็นตั๋วเครื่องบินให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำไปหารายได้เพื่อสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรคภัยไข้เจ็บในเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและความซับซ้อน คนจำนวนไม่น้อยไม่ได้โชคดีที่เกิดมาแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ได้โชคดีที่เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วสามารถไปรับการรักษาพยาบาล และสามารถดูแลค่ารักษาพาบาลของตนเอง ในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชจำนวนกว่า 3 ล้านคน มีผู้ป่วยนอกมารับบริการมากถึง 8,000 – 10,000 ครั้งต่อวัน คนไข้จำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล และนับวัน ๆ คนไข้ที่ต้องนอนโรงพยาบาลมักเป็นคนไข้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยเหล่านั้น แต่เป็นเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลด้วย

อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเก่าที่มีอายุใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี จะสามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 5 แสนรายต่อปี แต่ลำพังเพียงอาคารกับแพทย์ที่เก่งไม่สามารถทำให้ชีวิตรอด จำเป็นต้องมีเครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ดีระดับเดียวคนทางตะวันตกได้รับ คนไทยทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้ นี่คือความตั้งใจที่เราต้องการให้เกิดขึ้น ประมาณ 1.8 พันล้านบาท ที่จะต้องหาเพื่อหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เหล่านี้มาเติมเต็มในอาคารนี้

ในฐานะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อุษณีย์ แสงสิงแก้ว เผยว่า การบินไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเริ่มต้นจากการมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ เมื่อเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที จึงได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการบริจาคไมล์ “ไมล์ปันสุข” ขึ้น ชวนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส กว่า 3.5 ล้านคนบริจาคไมล์สะสม เพื่อเปลี่ยนเป็นบัตรโดยสารของการบินไทยในเส้นทางต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มอบให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำไปจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราชต่อไป

วิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้รายละเอียดขั้นตอนการบริจาคไมล์ว่า สำหรับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าร่วมบริจาคไมล์สะสมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกมากมายด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเข้าสู่ระบบบริการสมาชิกออนไลน์ที่เว็บไซต์ thaiairways.com/rop โดยใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสประจำตัวหรือพิน โค้ด จากนั้นคลิกบริการอื่น ๆ และเลือกบริจาคไมล์สะสม เริ่มต้นที่ 300 ไมล์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 2561

ส่วน รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงโครงการไมล์ปันสุขฯว่า เมื่อสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บริจาคจำนวนไมล์แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว ทางบริษัทฯ จะแปลงไมล์เป็นตั๋วเครื่องบินตามโซนประเทศต่าง ๆ แล้วส่งมอบตั๋วเครื่องบินให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไปเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะเดินทางต่างประเทศร่วมบริจาคเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th เพื่อรับตั๋วเครื่องบินโดยใบเสร็จรับเงินยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี รวมถึงผู้ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อร่วมบริจาคเงินยังจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อุปการะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

ปิดท้ายที่ ดร.สุนันท์ สิงห์สมบุญ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ร่วมบริจาคไมล์จำนวน 50,000 ไมล์ เผยว่า เป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ระดับแพลทตินัมมานาน แต่เพิ่งรู้ข่าวโครงการเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะนำไมล์จากการบริจาคไปแปลงเป็นตั๋วเครื่องบินให้ผู้ที่สนใจได้บริจาคเงินตามยอดเพื่อรับตั๋วเครื่องบิน ส่วนทางโรงพยาบาลก็จะนำเงินบริจาคที่ได้จากการจำหน่ายตั๋วไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่วนตัวจึงตัดสินใจบริจาคไมล์ร่วมโครงการอย่างไม่ลังเลถือเป็นการช่วยเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th