โรงพยาบาลรามาฯเปิดคลินิกผู้สูงวัย

โรงพยาบาลรามาฯเปิดคลินิกผู้สูงวัย

updated: 14 มิ.ย. 2559 เวลา 20:15:00 น.

ดัง ที่ทราบกันดีว่า โรงพยาบาลรามาธิบดีมีคณะแพทยศาสตร์ที่ทำงานวิจัยค้นคว้าและพัฒนาระบบสาธารณ สุขเพื่อคนไทยตลอดมา ในยุคที่สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ก่อตั้ง “คลินิกผู้สูงอายุแบบครบวงจรในเชิงรุกแห่งแรกในประเทศไทย”

คลินิกผู้สูงอายุแบบครบวงจรในเชิงรุกแห่งแรกในประเทศไทย มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Clinic) เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน ดูแลเรื่องโรคต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

กว่า 20 ปีที่ รพ.รามาธิบดีได้ก่อตั้งคลินิกผู้สูงอายุแบบครบวงจรพบว่า ผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะมีโรคทั้งทางกายและจิตใจ ได้แก่ 1.โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน 2.โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด 3.โรคข้อต่อเสื่อมและโรคกระดูกพรุน 4.โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองและระบบประสาท เช่น ภาวะสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน 5.โรคที่เกี่ยวกับปัญหาทางจิตเวช เช่น ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เป็นต้น

ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสูงวัยจึงจำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาผู้สูงวัยอย่างถูกต้อง ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดียังได้มีการจัดตั้งคลินิกประเมินผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อช่วยดูแลรักษาและป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ได้รับการโอนย้าย “โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย” จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบที่ให้การดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ขณะนี้อยู่ในช่วงศึกษา ค้นคว้า และวิจัยหาข้อมูลเตรียมความพร้อมของพื้นที่ซึ่งตั้งที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดเป็นอีกหนึ่งโครงการที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งใจจะให้เป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน

สถานที่แห่งนี้จะเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นชุมชนผู้สูงวัยต้นแบบที่มีการดูแลรักษา เพื่อทำให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยได้มีที่พักพิงมีเพื่อนฝูง เป็นชุมชนผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ

สำหรับใครที่สนใจอยากรู้เรื่องคลินิกผู้สูงวัยสามารถไปร่วมกิจกรรม “ปันสุขผู้สูงวัย งานเฮลท์แคร์ 2016” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยรามาฯได้เปิด “คลินิกผู้สูงอายุนอกสถานที่ รพ.รามาธิบดี” จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุ เช่น การสอนออกกำลังกาย การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงการตรวจมวลกระดูก ตรวจเช็กกำลังของกล้ามเนื้อ เช็กโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อ มีการคัดกรองสุขภาพสมอง เพื่อเช็กภาวะสมองเสื่อม โดยมีทีมบุคลากรสาธารณสุขที่เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ พยาบาล และจิตวิทยามาให้คำแนะนำ

 

ใส่ความเห็น