กทม เปิดงานวันครู ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศิษย์ดี เพราะมีครู น้อมกราบเชิดชู รำลึกพระคุณ”

กทม.เปิดงานวันครู ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้แนวคิด

“ศิษย์ดี เพราะมีครู น้อมกราบเชิดชู รำลึกพระคุณ”

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศิษย์ดี เพราะมีครู น้อมกราบเชิดชู รำลึกพระคุณ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ได้มุ่งมั่นอบรม สั่งสอน และให้ความรู้แก่ศิษย์ และนักเรียน รวมถึงให้ทุกคนรำลึกถึงพระคุณ และความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณค่า และความภาคภูมิใจในความเป็นครู โดยมีนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครูสังกัดกรุงเทพมหานครจาก 50 สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 366 จาก 50 เขต ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งมีกิจกรรมในงาน อาทิ พิธีจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงพระคุณครู การกล่าวคำบูชาครูและคำปฏิญาณตน พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้กำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 การแสดงนิทรรศการให้ความรู้และผลงานนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การแสดงบนเวที และการจับสลากมอบของรางวัลแก่ครูที่เข้าร่วมงาน

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th