กทม.ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

กทม.ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบวิชาชีพ ประชาชนทุกคนได้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ โดยมีนายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตบางแค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th